Τα καινούργια προγράμματα ΕΣΠΑ εδω!

Τα καινούργια προγράμματα ΕΣΠΑ εδω!

Σε αυτό το άρθρο, σας παρουσιάζουμε τα πιο πρόσφατα προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία στοχεύουν στην επιχειρησιακή ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

1. Αρχικά, θα σας παρουσιάσουμε τη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» η οποία στοχεύει στην ενίσχυση  μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές σε οποιαδήποτε μορφή αγοράς (εσωτερική και εξωτερική).Για να μπορεί να γίνει εφικτή αυτή η δράση, απώτερος σκοπός είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων σε παραγωγικό εξοπλισμό και πιστοποίησης των προιόντων στην αγορά. Σχετικά με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του προγράμματος, αυτός ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια ευρώ  και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ανάμεσα στους δικαιούχους όπως προαναφέραμε βρίσκονται επιχειρήσεις μικρής ή μεσαίας κλίμακας για τις οποίες πρέπει να ισχύουν οι

παρακάτω προυποθέσεις:

 • Kλείσιμο 3 διαχειριστικών χρήσεων με δωδεκάμηνη διάρκεια.
 • Να βρίσκοται ανάμεσα στις «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του προγράμματος

Ανανλυτικότερα οι πληροφορίες στο σχετικό έντυπο με την παρουσίαση του προγράμματος.

 

Τα πεδία και οι τομείς που θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κυμαίνονται σύμφωνα με ακόλουθες κατηγορίες ακολούθως:Τεχνολογίες πληροφορικής, Περιβάλλον, Ενέργεια, Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics),Πολιτιστικοί οργανισμοί, Υγεία, Κατασκευές. Για τα πεδία αυτά έχουν οριστεί και επιλέξιμες δαπάνες ανάμεσα στις οποίες έχουμε:

 

 1. Προβολή και διαφήμιση σε ψηφιακά μέσα
 2. Τεχνικές μελέτες
 3. Μηχανολογικός εξοπλισμός
 4. Πιστοποίηση Προϊόντων 
 5. Συσκευασία – Ετικέτα 
 6. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 7. Μεταφορικά Μέσα
 8. Προσληψη προσωπικού

Η χρονική διάρκεια εφαρμογής και υλοποίησης του σχεδιασμού ορίζεται έως και 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης της ένταξης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής με χρονική σειρά προτεραιότητας: 20 Φεβρουαρίου 2019 

Δείτε περισσότερα


2. Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου 2019

Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Ηπείρου για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωματώσουν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην λειτουργία τους ώστε να ανάπτυξουν ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α. Ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙV της προκήρυξης.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

 

3. Πρόγραμμα που αφορά τη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση, η οποία  απευθύνεται σε μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  (ατομικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας και εάν βρίσκονται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι  και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε έναν από τους  κλάδους αγορών που θα αναλύσουμε παρακάτω, ενώ ο σκοπός δανειοδότησης είναι

η χρηματοδότηση επενδυτικών δανείων και κεφαλαίου κίνησης για την φυσική ρευστότητα της επιχείρησης.

 1. Τουρισμού
 2. Εμπoρίου
 3. Υπηρεσιών
 4. Μεταποίησης

Όπως αναφέραμε παραπάνω για τους σκοπούς του δανείου έτσι γίνεται διαχωρισμός των ενεργειών σε 2 μεγάλες κατηγορίες:

 • Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης με αφετηρία το κεφάλαιο κίνησης: Οι επιλέξιμες δαπάνες για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης είναι: έξοδα σύστασης, προοπτική επέκτασης,  πρώτες ύλες, αμοιβές  προσωπικού, δαπάνες παγίων.
 • Δάνεια επενδυτικού σκοπού: Οι επιλέξιμες δαπάνες για τα επενδυτικά δάνεια είναι: εκσυγχρονισμός κτηρίων, μηχανολογικός εξοπλισμός, άλλες δαπάνες όπως περιγράφονται βάση προγράμματος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31.10.2023.

 

 

Δείτε περισσότερα για τα προγράμματα εδω.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή ιστοσελίδων & ηλεκτρονικών καταστημάτων & την διαδικτυακή προβολή και διαφήμιση της επιχείρησή σας μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Ζητήστε σήμερα μια προσφορά!

 

Επικοινωνήστε

Χάλκης 5, Νέο Ηράκλειο, Αττική

 • dummy2102838009

 • dummy2102838091

 • dummy info@logicsoft.gr

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στη λίστα μας για να λαμβάνετε ενημερώσεις
Please fill the required field.

Search