ΕΣΠΑ τώρα και στη Θεσσαλία!

ΕΣΠΑ τώρα και στη Θεσσαλία!

Το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ''Επανεπενδύω στη Θεσσαλία'', αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτομιών, Αυτό σημαίνει ταυτόχρονη βελτίωση της παραγωγής μέσω ανάπτυξης νέων προιόντων στην αγορά. Το αποτέλεσμα ένα και μοναδικό: απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος δυναμικής στη αγορά ανάλογα με το πεδίο δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό αφορά την ενίσχυση υφισταμένων  μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρωταρχικός σκοπός είναι η εφαρμογή επενδύσεων βελτίωσης της υλικής και τεχνικής υποδομής των επιχειρήσεων σε επίπεδο εκσυγκχρονισμού. Η τεχνολογική και τεχνική εξέλιξη, θα βοηθήσουν στην παραγωγική διαδικασία με δυνητικά θετικά αποτελέσματα. Τα πλεονεκτήματα, θα αφορούν τόσο τον εργοδότη όσο και του παραγωγού αλλά και του εξιδεικευμένου προσωπικού που θα στελεχώσει την επιχείρηση και θα στοχεύσει στην καινοτομία. Η προσπάθεια αυτή, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην παροχή ποιοτικού αποτελέσματος προιόντων και υπηρεσιών αλλά και αξιοποίησης των τεχνολογικών μέσων για προώθηση στην αγορά.

Οι επενδύσεις είναι δυνατόν να έχουν σχέση με:
• Τη διεθνή παρουσία των επιχειρήσεων 
• Καινοτόμα ανταγωνιστικά προϊόντα 
• Εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες 
• Αύξηση των επενδύσεων, για αναβάθμιση στην τυποποίηση προιόντων
• Παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών


Σε ποιους απευθύνεται:
Παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα:

 • Ανώνυμη Εταιρεία
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 • Ομόρρυθμη Εταιρεία
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία
 • ΙΚΕ
 • Ατομική επιχείρηση
 • Συνεταιρισμός,
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ)


Η περίοδος υποβολής έχει καθοριστεί μεταξύ του διαστήματος 16/5/2019 μέχρι 30/8/2019 .Τέλος, είναι σημαντικό να τονίσουμε τις δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν, στο γενικότερο πλαίσιο αναφοράς:

Κατασκευή ιστοσελίδων, συμβουλευτικές υπηρεσίες που στόχο έχουν την συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των εργασιών της επιχείρησης, σημαντική ενίσχυση για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις με σκοπό τη διαφήμιση της εταιρίας,κόστος επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού,δαπάνες προσωπικού που αφορά το μισθολογικό κόστος του καινούργιου προσωπικού.

 

Διαβάστε περισσότερα  για το πρόγραμμα εδώ.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την προβολή και διαφήμιση της επιχείρησή σας μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Δείτε περισσότερα εδω.

 

Επικοινωνήστε

Χάλκης 5, Νέο Ηράκλειο, Αττική

 • dummy2102838009

 • dummy2102838091

 • dummy info@logicsoft.gr

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στη λίστα μας για να λαμβάνετε ενημερώσεις
Please fill the required field.

Search